ASUS
系列
螢幕破裂電池背蓋充電/耳機孔/震動聽筒/麥克風/響鈴前鏡頭/後鏡頭開機鍵/音量鍵主機板維修(保資料為主)
ROG5
(ZS673KS)
550018002000160016001800/220016006000
Zenfone8
(ZS590KS)
5600 電洽 電洽 電洽 電洽 電洽 電洽 電洽
Zenfone7Pro
(
ZS671KS)
46001300160015001500 電洽13006000
Zenfone7
(ZS670KS)
450012001600 1500 1500 電洽 13006000
ROG3
(ZS661KL)
450013001500130013001600/180013005200
ROG2
(ZS660KL)
4000120012001300/1500/120013001400/150013003500
ROG1
(ZS600KL)
250010001100120012001400/150013003500
Zenfone6
(ZS630KL)
190090012009001000 電洽 11003000
Zenfone5
(ZE620KL)
1900900800900100011009002500
Zenfone5Z
(ZS620KL)
1900900800900100011009002500
Zenfone 5Q(ZC600KL)180090080090090010009002500
Zenfone4
(ZE554KL)
1800900900900900900/10009002500
Zenfone4 Max(ZC554KL)1700800800800800800/9008002500
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL)1900800800900900800/9008002500
ZenFone 4 Pro (ZS551KL)23009009009001000900/10008002500
ZenFone 3 5.5吋
(ZE552KL)
1600800800800800800/8008002500
ZenFone 3 5.2吋
(ZE520KL)
1600800800800800800/8008002500
ZenFone 3 Zoom (ZE553KL)1800800 電洽 800800800/9008002500
ZenFone 3 Max (ZC520TL)1500800 電洽 8008008008002500
ZenFone 3 Laser (ZC551KL)1500800 電洽 800800800/9008002500
ZenFone 3 Max (ZC553KL)1500800 電洽 800800800/9008002500
ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL)1600900 電洽 800800900/10008002500
ZenFone 3 Ultra (ZU680KL)22001200 電洽 12001200120012002500
ZenFone Go (ZC500TG)1500600 電洽 8008008008002500
ZenFone 2 Laser 6.1吋(ZE601KL)1400600 電洽 7007007007002500
ZenFone 2 Laser 5.5吋(ZE550KL1400600 電洽 7007007007002500
ZenFone 2 Laser 5吋(ZE500KL)1400600 電洽 7007007007002500
ZenFone 2
(ZE500CL)
1400700 電洽 7007007007002500
ZenFone 2
(ZE551ML)
1400700 電洽 7007007007002500
ZenFone 2
(ZE550ML)
1400700 電洽 7007007007002500
ZenFone Selfie (ZD551KL1400600 電洽 7007007007002500
ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL)1400800 電洽 8008008008002500
ZenFone Max M2 (ZB633KL)1800800 電洽 8008009008002500
ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL1800800 電洽 8008009008002500
ZenFone Max Pro (ZB602KL)1800800 電洽 8008009008002500
ZenFone Max Pro M1 (ZB601KL) 1800 800 電洽 8008009008002500
ZenFone Go TV (ZB551KL)1500600 電洽 8008008008002500

★完成Google五星分享即享以下報價優惠

★請先確認手機型號,來電03-4250220 確認庫存

少數系列機款在維修過程中拆解容易掉漆,如不同意請勿送修

ASUS 平板螢幕破裂電池背蓋充電/耳機孔/震動聽筒/麥克風/響鈴後鏡頭/前鏡頭開機鍵/音量鍵
ZenPad 8.0 (Z380KL19009009009001000900
ZenPad 10 (Z300M)
(Z301M)
2600900100090012001000
ZenPad 3 8.0 (Z581KL)2000900100090012001000
ZenPad 3S 10 (Z500M)2500缺貨100090012001000
ZenPad 3S 10 (Z500KL)25009001000900 1200 1000
ZenPad S 8.0 (Z580CA)2500900100090012001000